Rozhovor o ADHD v dospělosti

Poslechněte si rozhovor s Mgr. Terezou Štěpánkovou PhD. o ADHD v dospělosti.

Okolo stolu - Radio Proglas

https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2019-06-12-09-00-00/Datum a čas vysílání: 12. 6. 2019, 09:00

Autor: Jan Krbec

Interpret: Mgr. Tereza Štěpánková, PhD.

Cyklus: Okolo stolu

Název pořadu: Dospělí s ADHD

Zkratka ADHD v sobě obsahuje název syndromu poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Jde o dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním. Známe mnohé děti trpící tímto syndromem, ale co se stane s těmito dětmi, když vyrostou? O dospělých se syndromem ADHD budeme hovořit s Mgr. Terezou Štěpánkovou, PhD.

Další články

 • Co je ADHD/ADD? +

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Více
 • Co můžete udělat sami? +

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.

  Více
 • Diagnostika +

  Stanovení diagnózy ADHD/ADD není nikterak jednoduché, neboť příznaky ADHD/ADD se často mísí s dalšími psychickými i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy v životě jedince, které mohou vznikat na základě dlouhodobého boje s příznaky ADHD/ADD a zvyšujícími se nároky dospělého

  Více
 • Terapie +

  Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější,

  Více
 • 1

Co nabízíme

 • Vyšetření
 • Skupiny
 • Kognitivní trénink
Velice se omlouváme, kapacity programu jsou aktuálně naplněny. Doporučujeme proto vyhledejte ambulanci klinického psychologa ve Vaší spádové oblasti

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.

Cílené psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD (dle individuálních potřeb klienta se jedná např. o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní, rodinné a sociální poradenství), nabízíme v rámci projektu "Komplexní program pro dospělé s ADHD", který je spolufinancován Evropskou unií (Evroský sociální fond - Operační program Zaměstnanost). Realizátorem je E-clinic, z.ú. Pro klienty jsou v rámci projektu služby zdarma.
Skupinový program trvá 3 měsíce a zahrnuje šest setkání. Obsahuje edukaci, skupinová setkání, nácvik relaxace, metody plánování pro oblasti pracovních (studijních) úkolů, mezilidských vztahů a zajištění dobré nálady. Vzájemné sdílení informací o ADHD/ADD a strategiích, jak s touto poruchou žít, se ukazuje jako velmi užitečné.

Většina zájemců o účast ve skupině nejprve absolvuje psychologické vyšetření zaměřené na přítomnost ADHD/ADD v dospělosti. Dle výsledků vyšetření volíme vhodný způsob či kombinaci terapeutických postupů (farmakoterapie, individuální poradenství, podpůrné skupiny, kognitivní trénink).
V rámci programu můžete absolvovat trénink kognitivních funkcí jako je pracovní paměť a pozornost. Bližší informace se dozvíte na vstupním vyšetření, trénink můžete vyzkoušet zde: www.nepozorni.brainjogging.cz