Diagnostika

Diagnózu ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) či ADD (porucha pozornosti) lze stanovit dle kritérií amerického psychiatrického manuálu DSM-5 (nahrazuje DSM-IV).

Rozlišuje 3 podtypy ADHD: ADHD s převažující poruchou pozornosti (jinde též ADD), s převažující motorickou hyperaktivitou a impulzivitou a kombinovaný typ.

Manuál MKN-10 platný v Čechách tuto diagnózu nezná a jím popisovaná hyperkinetická porucha (dělená na poruchu aktivity a pozornosti a hyperkinetickou poruchu chování) má přísnější diagnostická kritéria. Dříve se pro tuto poruchu používal název LMD (lehká mozková dysfunkce), který je již zastaralý.

Cyril (22): Studuji dva obory najednou na VŠ, je pro mě ale úplně zbytečné sedět na přednášce, nic z toho nemám, prostě utíkám do denního snění a myslím na něco jiného, dívám se po okolí.

K diagnostikování ADHD jsou krom diagnostického rozhovoru nejčastěji používány sebeposuzovací škály a dotazníky (např. WURS, BARS, ASRS, Conners, mezinárodně uznávané diagnostické interview DIVA). K diagnostice se využívají také neuropsychologické testy, které se zaměřují na kvalitu pozornosti a impulzivitu. Někdy se používají i neurologické testy a zobrazovací metody, nejsou však používány běžně, neboť výzkumy zatím nedokázaly určit projevy typické pouze pro ADHD.

David (35): Ve škole jsem byl vždy zasněné dítě. Já jsem ale nedělal žádné problémy, nikdo si mě nevšímal, nejsem hyperaktivní. Zapomínám běžné věci, např. když jdu na nákup. Když si nedávám pozor, zapomenu na schůzky, musím se kontrolovat. Když mám velkou zátěž, můj mozek se prostě vypne, doktor mi to ukazoval na EEG.

Pro lidi s ADHD či ADD bývá celoživotně typická trojice příznaků - snadná odveditelnost pozornosti, impulzivita, neklid (ev. hyperaktivita). Často se objevuje náladovost, deprese, nízké sebevědomí, negativní sebeobraz. Tyto další příznaky vyplývají z negativních životních zkušeností lidí s ADHD/ADD.

Konečnou diagnózu může stanovit pouze odborník - psychiatr.

Zuzana (21 let; ADD): Na základce jsem měla pořád poznámky, že vyrušuju při hodině, zapomínám úkoly, pořád mluvím nebo se směju. Měla jsem skoro samé jedničky a dvojky a potom najednou pětku, že nemám třeba domácí úkol nebo chodím pozdě, nemám upravený sešit, žákovská je otrhaná. Jde mi dobře, když se soustředím na nějaký projekt, to udělám perfektně, ale běžný režim ve škole pro mě byl těžký, sedět na hodinách, nevyrušovat, chodit včas, pořád všechno umět, mít srovnané, na vysoké je to lepší. Pomáhá mi, když je hodina interaktivní nebo máme samostatně jeden větší projekt, který můžu dělat.

Příznaky ADHD, především impulzivita, zhoršené sebeovládání, predisponují jedince k větší náchylnosti k závislému chování (užívání alkoholu, marihuany a dalších návykových látek, gambling), rizikovému chování v dopravě (nepozornost, rychlá jízda apod.), poruchám příjmu potravy (přejídání, bulimie). Zvýšená impulzivita může vést k sexuálně rizikovému chování (promiskuita apod.), ke ztrátě zaměstnání, partnera a podobně. Tyto a další životní komplikace mohou vést i k emočním potížím, které se do dospělosti často nakumulují ve značné míře. Emoční problémy však mohou i způsobovat podobné potíže, jako ADHD/ADD. Někdy je těžké odlišit, co je příčina a co důsledek.

Stanovení diagnózy ADHD/ADD není nikterak jednoduché, neboť příznaky ADHD/ADD se často mísí s dalšími psychickými i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy v životě jedince, které mohou vznikat na základě dlouhodobého boje s příznaky ADHD/ADD a zvyšujícími se nároky dospělého života. Na druhou stranu jsou některé příznaky ADHD/ADD velmi podobné projevům jiných psychických poruch a onemocnění. Někdy se může ADHD/ADD vyskytovat společně s další psychickou poruchou či onemocněním. Je proto nutná důkladná diferenciální diagnostika a to především před určováním vhodné farmakoterapie. Z uvedených důvodů je nutné, aby diagnózu stanovil psychiatr( resp. dětský psychiatr), i když existuje pedagogická a psychologická diagnostika ADHD/ADD, žádný z uvedených odborníků nemůže stanovit diagnózu podle diagnostických kritérií, vyloučit komorbidní nemoci a ordinovat léky.

Další články

 • Co je ADHD/ADD? +

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Read More
 • Co můžete udělat sami? +

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.

  Read More
 • Diagnostika +

  Stanovení diagnózy ADHD/ADD není nikterak jednoduché, neboť příznaky ADHD/ADD se často mísí s dalšími psychickými i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy v životě jedince, které mohou vznikat na základě dlouhodobého boje s příznaky ADHD/ADD a zvyšujícími se nároky dospělého

  Read More
 • Terapie +

  Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější,

  Read More
 • 1

Podpůrný program

Podpůrný program pro dospělé s ADHD/ADD, realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt je realizován ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence.

Pomáhá lépe zvládat některé problematické oblasti, které z příznaků poruchy vyplývají. Součástí jsou skupinová setkání, online poradenství, kognitivní trénink, psychiatrické vyšetření.

Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

VZP

Co nabízíme

 • Skupiny
 • Online
 • Kognitivní trénink
 • Vyšetření

V současné době máme termíny vyšetření obsazeny. Nové klienty nyní nemůžeme přijímat.
V případě akutních potíží prosíme vyhledejte psychiatrickou ambulanci v místě bydliště.


Skupinový program trvá 3 měsíce a zahrnuje šest setkání. Zahrnuje edukaci, skupinová setkání, nácvik relaxace, metody plánování pro oblasti pracovních (studijních) úkolů, mezilidských vztahů a zajištění dobré nálady. Vzájemné sdílení informací o ADHD/ADD a strategiích, jak s touto poruchou žít, se ukazuje jako velmi užitečné.
Po skončení programu následuje online poradenství a koučing i možnost kontaktu s dalšími lidmi s ADHD/ADD přes tyto webové stránky na diskuzním fóru.
Na klinice nabízíme kognitivní trénink, např. trénink pracovní paměti COGMED, jehož jsme certifikovanými trenéry.
V současné době máme termíny vyšetření obsazeny. Nové klienty nyní nemůžeme přijímat.
V případě akutních potíží prosíme vyhledejte psychiatrickou ambulanci v místě bydliště.


Program na klinice zahrnuje jak psychologické, tak psychiatrické vstupní vyšetření a poradenství ohledně farmakoterapie, vztahující se k ADHD u dospělých. Nemůžeme zde však zajistit dlouhodobou psychiatrickou ani psychologickou péči. Pokud tedy již k psychiatrovi a psychologovi docházíte, tuto péči si ponechejte.