• Nepozorní?

  Tyto stránky jsou věnované lidem, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozorností s hyperaktivitou či bez hyperaktivity) nebo zažívají podobné potíže, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Necháte se snadno vyrušit, např. hlukem z ulice, hudbou v místnosti? Máte potíže s dokončováním úkolů? Často děláte více věcí najednou, berete si více úkolů a nestíháte je dokončovat? Máte v hlavě "proud myšlenek"? Cítíte se neklidní, jednáte unáhleně? Pokud máte pocit, že se Vás uvedené týká, neznamená to ještě, že trpíte ADHD nebo ADD, doporučujeme ale číst dál.

 • Dětská porucha?

  Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby – hyperaktivní jedinec už nepadá ze židle, nepředbíhá ve frontě na oběd, ani nevbíhá bez rozhlédnutí do vozovky. Může však pociťovat velký vnitřní neklid, pohrávat si s prsty, tužkou apod., často ztrácí své věci (mobil, diář, peněženku, klíče…), zapomíná na domluvené schůzky nebo na ně přichází pozdě, zadané úkoly odkládá nebo zapomíná, je pro něj obtížné udržet si ve věcech i životě pořádek, rád se vrhá do nových věcí a často se mu jich pak nakupí tolik, že nestíhá a obtížně dokončuje započaté úkoly.
 • Co s tím?

  Lidé s ADHD/ADD mohou cítit, že jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem, mohou opakovaně selhávat ve vztazích, v zaměstnání i ve studiu. Mohou si připadat v životě neúspěšní. Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD/ADD může žít spokojený plnohodnotný život a dostát nárokům moderní společnosti.
 • 1
 • 2
 • 3
 • All
 • Adhd
 • Svépomocné
 • Diagnostika
 • Terapie
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Co je ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastech mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním
  Read More
   /
  • Adhd
 • Co můžete udělat

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.
  Read More
   /
  • Svépomocné
  • /
  • Adhd
 • Diagnostika

  K diagnostikování ADHD jsou kromě diagnostického rozhovoru nejčastěji používány sebeposuzovací škály a dotazníky. Využívají se také neuropsychologické testy, které se zaměřují na kvalitu pozornosti a impulzivitu. Někdy se používají i neurologické testy a zobrazovací metody, nejsou však používány běžně, neboť výzkumy zatím nedokázaly určit projevy typické pouze pro ADHD. Stanovení
  Read More
   /
  • Diagnostika
  • /
  • Adhd
 • Terapie

  Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD/ADD může žít spokojený plnohodnotný život.Odborníci se shodují na tom, že nejúčinnější je komplexní přístup.
  Read More
   /
  • Terapie
  • /
  • Adhd

Orientační dotazník ADHD

Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Následující test Vám napoví, jestli netrpíte ADHD.

Vyberte prosím odpověď, která vystihuje nejlépe Vaše chování v posledních
6 měsících
– ať už doma, v práci nebo s přáteli. Zeptejte se rodičů, zda-li jste měli v dětství tyto obtíže a do jaké míry Vám to vadilo ve škole nebo doma. Nebo si v současnosti někdo z Vašich známých všiml, že trpíte těmito obtížemi a řekl Vám to.

Tento dotazník je určen pro osoby starší 18 let.

VYHODNOCENÍ: Sečtěte počet bodů. Čtyři nebo více bodů naznačuje, že trpíte poruchou, kterou lékaři popisují jako ADHD (porucha aktivity a pozornosti). Proto prosím vyhledejte pomoc lékaře.

UPOZORNĚNÍ: Tento test je pouze orientační, pro stanovení diagnózy ADHD či ADD je nutné vyšetření u odborníka na uvedenou diagnózu.

K podezření na tuto poruchu může vést také informace, že vám v dětském věku někdo (např. učitel, psycholog, výchovný poradce, pediatr, neurolog, psychiatr) vyslovil podezření na lehkou mozkovou dysfunkci, lehkou dětskou encefalopatii (LMD, LDE) nebo že si ve škole opakovaně stěžovali na vaši hyperaktivitu, vyrušování, neklid nebo nepozornost.

Dotazník

 • Potíže dokončovat detaily +

  Jak často máte problémy dokončit poslední detaily nějakého projektu,přestože ty obtížné části jste již zvládli?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Potíže dát věci do pořádku +

  Jak často máte potíže dát věci do pořádku, když máte udělat úkol, který vyžaduje organizaci?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Zapomínání +

  Jak často máte problém zapamatovat si události nebo povinnosti?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Oddalování úkolů +

  Máte-li úkol, který vyžaduje hodně přemýšlení, jak často se ho snažíte oddálit?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Neposednost +

  Jak často jste neposední, kroutíte rukama nebo nohama, když sedíte dlouhou dobu?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Hyperaktivita +

  Jak často se cítíte příliš aktivní a nucen/a dělat věci jako byste byl/a řízen/a motorem?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • 1

Co nabízíme

 • Vstupní vyšetření a program

Grantový projekt končí 30.9. 2020, jeho kapacita je plně obsazena. Po skončení projektu budeme dále poskytovat placené služby. Pro bližší informace nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.

Cílené psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD (dle individuálních potřeb klienta se jedná o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, EEG biofeedback), nabízíme v rámci projektu "Komplexní program pro dospělé s ADHD", který je spolufinancován Evropskou unií (Evroský sociální fond - Operační program Zaměstnanost). Realizátorem je E-clinic, z.ú. Pro klienty jsou v rámci projektu služby zdarma. Klient absolvuje 40 hodin podpory.