• Nepozorní?

  Tyto stránky jsou věnované lidem, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozorností s hyperaktivitou či bez hyperaktivity) nebo zažívají podobné potíže, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Necháte se snadno vyrušit, např. hlukem z ulice, hudbou v místnosti? Máte potíže s dokončováním úkolů? Často děláte více věcí najednou, berete si více úkolů a nestíháte je dokončovat? Máte v hlavě "proud myšlenek"? Cítíte se neklidní, jednáte unáhleně? Pokud máte pocit, že se Vás uvedené týká, neznamená to ještě, že trpíte ADHD nebo ADD, doporučujeme ale číst dál.

 • Dětská porucha?

  Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby – hyperaktivní jedinec už nepadá ze židle, nepředbíhá ve frontě na oběd, ani nevbíhá bez rozhlédnutí do vozovky. Může však pociťovat velký vnitřní neklid, pohrávat si s prsty, tužkou apod., často ztrácí své věci (mobil, diář, peněženku, klíče…), zapomíná na domluvené schůzky nebo na ně přichází pozdě, zadané úkoly odkládá nebo zapomíná, je pro něj obtížné udržet si ve věcech i životě pořádek, rád se vrhá do nových věcí a často se mu jich pak nakupí tolik, že nestíhá a obtížně dokončuje započaté úkoly.
 • Co s tím?

  Lidé s ADHD/ADD mohou cítit, že jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem, mohou opakovaně selhávat ve vztazích, v zaměstnání i ve studiu. Mohou si připadat v životě neúspěšní. Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD/ADD může žít spokojený plnohodnotný život a dostát nárokům moderní společnosti.
 • 1
 • 2
 • 3
 • All
 • Adhd
 • Svépomocné
 • Diagnostika
 • Terapie
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Co je ADHD/ADD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastech mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním
  Read More
   /
  • Adhd
 • Co můžete udělat

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.
  Read More
   /
  • Svépomocné
  • /
  • Adhd
 • Diagnostika

  K diagnostikování ADHD jsou krom diagnostického rozhovoru nejčastěji používány sebeposuzovací škály a dotazníky. Využívají se také neuropsychologické testy, které se zaměřují na kvalitu pozornosti a impulzivitu. Někdy se používají i neurologické testy a zobrazovací metody, nejsou však používány běžně, neboť výzkumy zatím nedokázaly určit projevy typické pouze pro ADHD. Stanovení
  Read More
   /
  • Diagnostika
  • /
  • Adhd
 • Terapie

  Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD/ADD může žít spokojený plnohodnotný život.Odborníci se shodují na tom, že nejúčinnější je komplexní přístup.
  Read More
   /
  • Terapie
  • /
  • Adhd

Orientační dotazník ADHD

Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Následující test Vám napoví, jestli netrpíte ADHD.

Vyberte prosím odpověď, která vystihuje nejlépe Vaše chování v posledních
6 měsících
– ať už doma, v práci nebo s přáteli. Zeptejte se rodičů, zda-li jste měli v dětství tyto obtíže a do jaké míry Vám to vadilo ve škole nebo doma. Nebo si v současnosti někdo z Vašich známých všiml, že trpíte těmito obtížemi a řekl Vám to.

Tento dotazník je určen pro osoby starší 18 let.

VYHODNOCENÍ: Sečtěte počet bodů. Čtyři nebo více bodů naznačuje, že trpíte poruchou, kterou lékaři popisují jako ADHD (porucha aktivity a pozornosti). Proto prosím vyhledejte pomoc lékaře.

UPOZORNĚNÍ: Tento test je pouze orientační, pro stanovení diagnózy ADHD či ADD je nutné vyšetření u odborníka na uvedenou diagnózu.

K podezření na tuto poruchu může vést také informace, že vám v dětském věku někdo (např. učitel, psycholog, výchovný poradce, pediatr, neurolog, psychiatr) vyslovil podezření na lehkou mozkovou dysfunkci, lehkou dětskou encefalopatii (LMD, LDE) nebo že si ve škole opakovaně stěžovali na vaši hyperaktivitu, vyrušování, neklid nebo nepozornost.

Dotazník

 • Potíže dokončovat detaily +

  Jak často máte problémy dokončit poslední detaily nějakého projektu,přestože ty obtížné části jste již zvládli?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Potíže dát věci do pořádku +

  Jak často máte potíže dát věci do pořádku, když máte udělat úkol, který vyžaduje organizaci?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Zapomínání +

  Jak často máte problém zapamatovat si události nebo povinnosti?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Oddalování úkolů +

  Máte-li úkol, který vyžaduje hodně přemýšlení, jak často se ho snažíte oddálit?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Neposednost +

  Jak často jste neposední, kroutíte rukama nebo nohama, když sedíte dlouhou dobu?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Hyperaktivita +

  Jak často se cítíte příliš aktivní a nucen/a dělat věci jako byste byl/a řízen/a motorem?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • 1

Podpůrný program

Podpůrný program pro dospělé s ADHD/ADD, realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt je realizován ve spolupráci s Pražským centrem primární prevence.

Pomáhá lépe zvládat některé problematické oblasti, které z příznaků poruchy vyplývají. Součástí jsou skupinová setkání, online poradenství, kognitivní trénink, psychiatrické vyšetření.

Tento projekt vznikl za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

VZP

Co nabízíme

 • Skupiny
 • Online
 • Kognitivní trénink
 • Vyšetření

V současné době máme termíny vyšetření obsazeny. Nové klienty nyní nemůžeme přijímat.
V případě akutních potíží prosíme vyhledejte psychiatrickou ambulanci v místě bydliště.


Skupinový program trvá 3 měsíce a zahrnuje šest setkání. Zahrnuje edukaci, skupinová setkání, nácvik relaxace, metody plánování pro oblasti pracovních (studijních) úkolů, mezilidských vztahů a zajištění dobré nálady. Vzájemné sdílení informací o ADHD/ADD a strategiích, jak s touto poruchou žít, se ukazuje jako velmi užitečné.
Po skončení programu následuje online poradenství a koučing i možnost kontaktu s dalšími lidmi s ADHD/ADD přes tyto webové stránky na diskuzním fóru.
Na klinice nabízíme kognitivní trénink, např. trénink pracovní paměti COGMED, jehož jsme certifikovanými trenéry.
V současné době máme termíny vyšetření obsazeny. Nové klienty nyní nemůžeme přijímat.
V případě akutních potíží prosíme vyhledejte psychiatrickou ambulanci v místě bydliště.


Program na klinice zahrnuje jak psychologické, tak psychiatrické vstupní vyšetření a poradenství ohledně farmakoterapie, vztahující se k ADHD u dospělých. Nemůžeme zde však zajistit dlouhodobou psychiatrickou ani psychologickou péči. Pokud tedy již k psychiatrovi a psychologovi docházíte, tuto péči si ponechejte.