Podmínky zpracování osobních údajů pro účely projektu „Komplexní program pro dospělé s ADHD“


E-clinic – Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú., se sídlem Kouřimská 2320/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 40612384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 179, jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se především o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, přezdívka.

Realizace projektu „Komplexní program pro dospělé s ADHD“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008190) vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci. Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

Správce zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte nás kontaktovat na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pokud budete potřebovat:
• získat opis vašich osobních údajů - zašleme vám, jaká data o vás máme,
• opravit vaše osobní údaje – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich opravu,
• vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána,
• odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
• podat stížnost.

Další články

 • Co je ADHD/ADD? +

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Více
 • Co můžete udělat sami? +

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.

  Více
 • Diagnostika +

  Stanovení diagnózy ADHD/ADD není nikterak jednoduché, neboť příznaky ADHD/ADD se často mísí s dalšími psychickými i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy v životě jedince, které mohou vznikat na základě dlouhodobého boje s příznaky ADHD/ADD a zvyšujícími se nároky dospělého

  Více
 • Terapie +

  Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější,

  Více
 • 1

Co nabízíme

 • Vyšetření
 • Skupiny
 • Kognitivní trénink
Velice se omlouváme, kapacity programu jsou aktuálně naplněny. Doporučujeme proto vyhledejte ambulanci klinického psychologa ve Vaší spádové oblasti

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.

Cílené psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD (dle individuálních potřeb klienta se jedná např. o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní, rodinné a sociální poradenství), nabízíme v rámci projektu "Komplexní program pro dospělé s ADHD", který je spolufinancován Evropskou unií (Evroský sociální fond - Operační program Zaměstnanost). Realizátorem je E-clinic, z.ú. Pro klienty jsou v rámci projektu služby zdarma.
Skupinový program trvá 3 měsíce a zahrnuje šest setkání. Obsahuje edukaci, skupinová setkání, nácvik relaxace, metody plánování pro oblasti pracovních (studijních) úkolů, mezilidských vztahů a zajištění dobré nálady. Vzájemné sdílení informací o ADHD/ADD a strategiích, jak s touto poruchou žít, se ukazuje jako velmi užitečné.

Většina zájemců o účast ve skupině nejprve absolvuje psychologické vyšetření zaměřené na přítomnost ADHD/ADD v dospělosti. Dle výsledků vyšetření volíme vhodný způsob či kombinaci terapeutických postupů (farmakoterapie, individuální poradenství, podpůrné skupiny, kognitivní trénink).
V rámci programu můžete absolvovat trénink kognitivních funkcí jako je pracovní paměť a pozornost. Bližší informace se dozvíte na vstupním vyšetření, trénink můžete vyzkoušet zde: www.nepozorni.brainjogging.cz