Rozhovor s paní Kateřinou, klientkou programu Nepozorní

Paní Kateřino, v kolika letech jste u sebe začala pozorovat příznaky ADHD? Upozornilo Vás okolí?

Příznaky ADHD jsem u sebe začala pozorovat už na základní škole, v podstatě tehdy, kdy jsem měla poprvé za něco odpovědnost - za klíče a své věci, za zamknutí domova, nákup či známky ve škole – tehdy a ještě dlouho poté jsem si ale své problémy s ADHD ani jinou poruchou nespojovala

Po jaké době jste vyhledala odbornou pomoc? Z dnešního pohledu, vyhledala byste ji dříve?

To přišlo úplnou náhodou v mých 35 letech. Partner mi přeposlal novinový článek o dospělých s ADHD s tím, že jsem to celá já. Překvapilo mne, jak dokáže jeden krátký článek popsat velkou část mých dosavadních problémů. Pomoc jsem vyhledala okamžitě a v řádu několika měsíců jsem navštívila psychologa, psychiatra a docházela jsem na skupinovou kognitivně behaviorální terapii.

Nastalo u Vašich potíží postupem času/díky léčbě zlepšení? U jakých?

Ano. V několika rovinách. Zejména jsem se přestala ze svých potíží obviňovat (to je důležitá rada, kterou dostanete hned ze začátku), pocit viny kupodivu vůbec nepřispívá ke zlepšení. Moje dřívější chaotické snahy něco na sobě změnit získaly na skupině konkrétní směr. ADHD je hodně o tendenci ke špatným návykům. U mne šlo o to, že se přetěžuji mnoha aktivitami, neumím si z nich vybrat a velmi málo spím. Ne že by můj problém zmizel, ale vedení deníku a sdílení na skupině mi poskytlo nástroje, jak ho řešit. A podporu, s lidmi ze skupinky si stále píšeme. V neposlední řadě mi pomohla i medikace – být více při smyslech, nenechat se tak lehko rozptýlit.

Znala jste problematiku ADHD již dříve?

Znala, ale mé představy byly velmi zkreslené. Jako středobod jsem vnímala hyperaktivitu v podobě fyzické neposednosti a neschopnost soustředit se na cokoliv.

Ovlivnilo ADHD (obtíže) Vaše rozhodnutí týkající se budoucího studia/profese?

Asi ne. I bez ADHD obtíží bych volila stejné nebo podobné studium i zaměstnání. Jen jsem kvůli nim byla v obou méně úspěšná. To je ale moje osobní interpretace.

Jak ovlivňuje tato porucha Váš běžný život?

Jakákoliv snaha plánovat či vyvinout dlouhodobé duševní úsilí je pro mne náročná. Neumím si určovat priority. Často mi nezbývá čas na to, co je opravdu důležité. Často věci nedomýšlím, rozhoduji se impulsivně. Vícekrát denně nevím, kde mám důležité věci (mobil, peněženku, klíče). Všechny tyto věci mne velice frustrují a cítím se většinou ve stresu.

Co vnímáte, jako nejproblematičtější aspekt života s ADHD?

Že je člověk v nesouladu s očekáváním společnosti a blízkých. Neustále děláte velké množství drobných i závažnějších chyb a zklamáváte lidi kolem sebe. To je poměrně bolestivé.

Co dělá Vám osobně největší problém?

To určování priorit. Ráda bych si uměla stanovit pár reálných cílů, ty dlouhodobě sledovat a vypustit nepodstatné.

Ovlivňuje ADHD (obtíže) Váš partnerský/rodinný život?

Do jisté míry ano. Díky nepozornosti a impulzivitě na mě není v některých praktických úkonech spolehnutí. Tento nedostatek vnímá a částečně kompenzuje můj partner tak, že za mne plní povinnosti, ve kterých si nevedu dobře. Třeba mi nabíjí telefon, vyřizuje elektronickou komunikaci, všimne si a připomene mi, že děti mají druhý den karneval, brzdí mne v unáhlených rozhodnutích, atp. Já mu to vracím jiným způsobem, takže si vyjdeme vstříc a sečteno podtrženo to takový problém není. S dětmi mi komunikace také funguje, ony mě zatím vidí nektiticky.

Setkala jste se s nepochopením okolí?

Ano, jistě, projevy ADHD mohou být pro okolí nepříjemné (třeba pro kolegy v práci) a lidé si navíc takové projevy nespojují s nemocí či poruchou, přisuzují je raději různým osobnostním neduhům jako lenost, nedostatek vůle, bezohlednost, atp. Je to i logické. Těžko budete na svoji obranu říkat třeba „No, já chodím pravidelně pozdě do práce, protože jsem vlastně nemocný a všichni byste mi to měli tolerovat“. To by nebylo fér vůči ostatním zdravým lidem.

Změnil se pohled a chování a přístup k vašim potížím u vašich blízkých po zjištění, že máte ADHD?

Nejdřív tomu nevěřili – říkali, že ADHD určitě nemám. Jak jde čas a já doma vyprávím zážitky ze skupiny a z různých vyšetření, cítím ze strany rodiny větší toleranci. Oni také vidí první pozitivní výsledky terapie - zavádím kalendáře, připomínky, dávám věci na své místo, atp., z toho má určitě prospěch i má rodina.

Jak jste se dozvěděla o projektu Nepozorní?

Na internetu – vyhledávala jsem informace o poruše pozornosti v dospělosti a jedním z prvních odkazů byl www.nepozornidospeli.cz. Tam jsem našla kontakt na E-clinic a na projekt Nepozorní.

V čem shledáváte největší výhodu tohoto programu?

Je celostní. Psycholog, který program vede, provádí počáteční vyšetření, může doporučit psychiatra (například medikaci předepisuje výhradně psychiatr) a stejný psycholog vede skupinovou terapii a posílá vás dle vašeho výběru v rámci rozsahu programu na další vyšetření a trénink. Nemusela jsem hledat žádné služby jinde.

Jaké služby jste již v rámci projektu absolvovala?

Skupinovou terapii, pracovní poradenství a v budoucnu mne čeká EEG biofeedback.

Která se Vám líbila nejvíce?

Skupiny i pracovní poradenství mi přišly velmi přínosné. Každé jiným způsobem. Na biofeedback se moc těším, slyšela jsem samé kladné ohlasy.

Která byla dle Vás nejužitečnější?

Stejná odpověď jako v předešlé otázce.

Která Vás nenadchla, nebo Vám přišla neužitečná?

Taková žádná nebyla. Pokud jsem cítila, že mi nějaká služba už podle popisu nesedí (v mém případě kognitivní trénink), nevybrala jsem si ji.

Setkala jste se někdy s podobným projektem?

Nesetkala, ale zároveň jsem je nikdy nevyhledávala. Jsem ráda, že dnešní doba podobné programy nabízí. Vím, že lidé o generaci starší takové možnosti neměli.

Měla byste zájem o podobné služby i nadále?

Ano, určitě. Ráda bych se dozvídala o všech existujících službách, které mohou lidem s ADHD pomoci. A nevadilo by mi si takové služby částečně či plně hradit. Co je pro mne důležité je, aby mne někdo na takové služby nasměroval, aby provedl ten předvýběr a poradil mi, co je pro mě vhodné.

Je něco, co byste ráda vzkázala lidem, kteří u sebe pozorují příznaky ADHD, ale váhají jít za odborníkem?

Chápu ostychy takových lidí. Ale v případě ADHD se vyplatí tuto skutečnost o sobě znát, aby člověka v životě kromě samotné ADHD nebrzdily navíc pocity viny a nerealistická očekávání. Vyšetřující psycholog vás soudit nebude, můžete jeho návštěvou jen získat. Na internetu je hodně orientačních testů na přítomnost této poruchy (převážně v angličtině). Já si ji jich vyplnila několik, než jsem se odvážila žádat odbornou pomoc

Je něco, co byste vzkázala veřejnosti o této poruše?

Vyjádřím se obecněji, nejen k ADHD. Přála bych si, aby společnost vnímala rozhodnutí člověka vyhledat odbornou psychologickou pomoc jako krok statečný, ve kterém je patrná snaha o zlepšení. Hledáme-li výmluvy, nebudeme trávit dlouhé hodiny na vyšetřeních či na terapii. Hledáme-li řešení, budeme spíše ochotni obětovat svůj čas. Takto můžeme od sebe oba případy rozeznat a nabídnout více důvěry těm, kdo se snaží.

Co nabízíme

  • Vstupní vyšetření a program
  • Skupinová setkání
  • EEG biofeedback
  • Mindfulness
  • Kognitivní trénink
  • Profesní a studijní poradenství
  • Testování na SPU
  • Nutriční poradenství

V současné době je kapacita vyšetření zcela naplněna, nové klienty nyní nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení. O změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Pokud jste absolvovali vyšetření na ADHD v dospělosti u psychiatra nebo klinického psychologa jinde, kontaktujte nás.

Klientům poskytujeme placené služby. Pro bližší informace a objednání nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vstupní vyšetření v našem programu je psychologické diagnostické vyšetření na ADHD v dospělosti, cílené na posouzení závažnosti potíží a doporučení k další péči dle Vašich individuálních potřeb. Vyšetření je vedeno klinickým psychologem. S výsledky vyšetření Vás psycholog seznámí na místě, písemná zpráva není součástí, vyhotovujeme ji pouze na vyžádání psychiatra. Vyšetření trvá 2-3 hodiny a jeho absolvování je předpokladem pro využití dalších služeb: skupinová setkání, EEG biofeedback, mindfulness, trénink kognitivních funkcí a denní režim, poradenství k profesním a studijním předpokladům, testování na specifické poruchy učení v dospělosti, nutriční poradenství.


Obsahem skupinových setkání je edukace o ADHD v dospělosti, nácvik relaxačních technik, metody efektivního plánování pro oblasti studijních či pracovních úkolů a sociálních vztahů. Vycházíme z poznatků osvědčených dlouhodobou praxí a výzkumem, a využíváme technik, které jsou zaměřeny specificky pro dospělé s ADHD. Setkání skupiny je 1x za 14 dnů. Základní balíček zahrnuje 5 skupin. Na skupině je maximálně 5 účastníků.

Jedná se o tréninkovou metodu učení mozku na základě biologické zpětné vazby, kdy se za pomoci přístroje učíte vylaďovat své mozkové vlny. Zpětná vazba je zobrazena v podobě jednoduché videohry. Pravidelný EEG biofeedback trénink přispívá u větší části klientů s ADHD k lepší regulaci nálad, zlepšení kvality spánku, zmírnění fyzického a psychického napětí, zlepšení koncentrace. Míra pociťovaných změn je však velmi individuální. Pro účinnost tréninku je nutné absolvovat pravidelně, bez delšího přerušení, minimálně 10 sezení. Významné a udržitelné zlepšení je možné očekávat až po 20 a více sezeních.

Mindfulness (všímavost) je forma mentálního tréninku, kde si záměrně uvědomujete, co a proč právě děláte a cíleně toto dění pozorujete. Věnováním se mindfulness a jeho technikám rozvíjíte pozornost k sobě samému, nehodnotící a neposuzující přístup k věcem, lidem, ale i pocitům a myšlenkám. Učíte se si všímat svých emočních i myšlenkových vzorců, empatii k sobě a k druhým, zdravému odstupu od problémů a jejich zvládání. Stejně jako každé cvičení i mindfulness vyžaduje pravidelnost. Jde o 8 online hodinových setkání v průběhu 8 týdnů.

Kognitivní trénink spočívá v posilování kognitivních funkcí, tzn. myšlenkových procesů, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se, řešit problémy. Jedná se zejména o posilování kapacity pracovní paměti a pozornosti. Konkrétní metodou je počítačový program, s kterým pracujete doma, zpravidla 3x týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Trenér s Vámi na vstupní konzultaci vypracuje individuální plán. Součástí je podpora při plánování denního režimu a pracovních i osobních aktivit. Základní balíček obsahuje vstupní a závěrečné sezení, 3 online konzultace v průběhu, tréninkový program. Možné je také využít samostatné konzultace k dennímu režimu, bez kognitivního tréninku.

Poradenství k profesním a studijním předpokladům: Součástí je série dotazníkových testů, zaměřených především na profesní charakteristiky, styly jednání, motivaci k výkonu a strukturu inteligence. Testování je v rozsahu 2-3 hodin. Poté s Vámi specializovaný psycholog zkonzultuje výsledky, Vaši individuální situaci a možnosti dalšího profesního směřování. Jedná se o 1-2 konzultace dle Vašich potřeb.

Testování slouží ke zjištění přítomnosti a míry specifických poruch učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Celé sezení trvá 3 hodiny a obsahuje vyhodnocení a zkonzultování výsledků.

Poradenství zahrnuje 1 konzultaci s nutričním terapeutem a vypracování individuálního jídelníčku.