Ohlasy klientů na program Nepozorní

Na zkušenosti se ptáme paní Kateřiny, pana Dobroslava a pana Jakuba, klientů, kteří využívají služeb programu Nepozorní (Komplexní program pro dospělé s ADHD).

Setkali jste se někdy s podobným programem?

Jakub: „Nesetkal, vlastně asi jenom na nějakých amerických stránkách. To je asi vše."

Dobroslav: „V České republice zcela jistě ne. Myslím, že i optikou vyspělých států, kde jsou již s problematikou dospělých s ADHD dále, neexistuje program, který by byl takto komplexní. Navíc je díky podpoře z fondů EU pro účastníky zdarma."

Kateřina: „Nesetkala, ale zároveň jsem je nikdy nevyhledávala. Jsem ráda, že dnešní doba podobné programy nabízí. Vím, že lidé o generaci starší takové možnosti neměli. Co je pro mne důležité je, aby mne někdo na takové služby nasměroval, aby provedl ten předvýběr a poradil mi, co je pro mě vhodné. A nevadilo by mi si takové služby částečně či plně hradit."

V čem shledáváte největší výhody tohoto programu?

Kateřina: „Je celostní. Psycholog, který program vede, provádí počáteční vyšetření, může doporučit psychiatra (například medikaci předepisuje výhradně psychiatr) a stejný psycholog vede skupinovou terapii a posílá vás dle vašeho výběru v rámci rozsahu programu na další vyšetření a trénink. Nemusela jsem hledat žádné služby jinde.“

Dobroslav: „Největší výhoda tohoto programu je v tom, že vůbec vznikl. Problém dospělých s ADHD se týká daleko většího počtu lidí, než si možná myslíme. Je hodně těch, kteří nemají, kam se obrátit o pomoc a možná ani nerozumí tomu, co se s nimi děje, v čem spočívají jejich obtíže. Tato zkušenost přináší velkou úlevu, kterou lidi s ADHD v běžném světě zaměřeném na výkon a výsledky, nemohou zažít nebo jen velmi zřídka.“

Jakub: „V tom, že vás někdo zastřešuje. Když jsem si zkoušel nechat nasadit medikaci tak mi čeští psychiatři řekli, že je to hloupost. Vlastně jsem na to nejdříve dostal úplně zbytečná antidepresiva. Je skvělé, že je možné se na někoho tady v Čechách obrátit, kdo tomu rozumí. Vlastně i píše doporučení, také že vznikl ten program. Člověk se pak dostane ke službám, ke kterým by se normálně jako student nedostal."

Jaké služby jste již využili?

Jakub: „Docházel jsem na skupiny, pracovní poradenství a dnes jsem měl výživové poradenství. To bylo všechno super. Čeká mě biofeedback. Zajímal by mě také kognitivní trénink.“

Dobroslav: „Velká skupina byla úvodním programem, na který jsem se moc těšil. Měla to být moje první zkušenost s terapeutickou skupinou dospělých s ADHD. Myslím, že to, co je možné zažít v takové skupině, nezažijí lidi s ADHD nikde jinde, možná ani ve své rodině. Velmi příjemné bylo i první setkání malé skupiny, na které jsem dorazil jenom já, a tak jsem měl exkluzivní prostor jenom sám pro sebe. Malá skupina má velkou výhodu v tom, že máte větší prostor, a můžete tak jít více do hloubky. A taky profesní poradenství, z kterého následně po testování a rozhovoru vyplynuly konkrétní závěry a doporučení, kam mám směrovat svoji energii, kde hledat svoje další uplatnění. Musím říct, že tolik empatie a pochopení nahuštěno do relativně krátkém čase je ne jenom poučné, ale i velmi povzbuzující."

Měli byste zájem o podobné služby i nadále?

Jakub: „Určitě ano. Stoprocentně, je to dobrý „maják“. Protože člověk se jinak velmi rychle ztrácí v takové mlze.“

Dobroslav: „Určitě ano. Život s ADHD je dennodenní boj se sebou samým, ale často i se svým okolím. Mít možnost obrátit se na odborníky, kteří Vám rozumí, znají Vás a mají tu nejlepší vůli Vám pomoct, je někdy opravdu život zachraňující.“

Jak hodnotíte jednotlivé aktivity programu?

Jakub: „Profesní poradenství bylo asi nejpřínosnější. To si myslím, že by pomohlo každému člověku. To mi dalo dost jasný směr, vytáhlo mě to, dost jsem se předtím plácal. Nevěděl jsem co se sebou. Ale rozhodně i skupinky, tam se zadávají různé věci a člověk na to musí myslet.“

Kateřina: „Skupiny i pracovní poradenství mi přišly velmi přínosné. Každé jiným způsobem. Na biofeedback se moc těším, slyšela jsem samé kladné ohlasy. Pokud jsem cítila, že mi nějaká služba už podle popisu nesedí (v mém případě kognitivní trénink), nevybrala jsem si ji.“

Dobroslav: „Zatím bylo nejzajímavější asi profesní poradenství. Celá rodina čekala, jaký bude výstup. Když mi bylo potvrzeno, že cesta, kterou bych se měl vydat je ta, o které intenzivně přemýšlím, bylo pro mě jednodušší moje záměry obhájit. Nicméně, záměry jsou jedna věc a jejich naplnění věc druhá.“

Autor: Marie Eliášová a klienti Komplexního programu pro dospělé s ADHD (Nepozorní). 2019.

Co nabízíme

  • Vstupní vyšetření a program
  • Skupinová setkání
  • EEG biofeedback
  • Mindfulness
  • Kognitivní trénink
  • Profesní a studijní poradenství
  • Testování na SPU
  • Nutriční poradenství

V současné době je kapacita vyšetření zcela naplněna, nové klienty nyní nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení. O změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Pokud jste absolvovali vyšetření na ADHD v dospělosti u psychiatra nebo klinického psychologa jinde, kontaktujte nás.

Klientům poskytujeme placené služby. Pro bližší informace a objednání nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vstupní vyšetření v našem programu je psychologické diagnostické vyšetření na ADHD v dospělosti, cílené na posouzení závažnosti potíží a doporučení k další péči dle Vašich individuálních potřeb. Vyšetření je vedeno klinickým psychologem. S výsledky vyšetření Vás psycholog seznámí na místě, písemná zpráva není součástí, vyhotovujeme ji pouze na vyžádání psychiatra. Vyšetření trvá 2-3 hodiny a jeho absolvování je předpokladem pro využití dalších služeb: skupinová setkání, EEG biofeedback, mindfulness, trénink kognitivních funkcí a denní režim, poradenství k profesním a studijním předpokladům, testování na specifické poruchy učení v dospělosti, nutriční poradenství.


Obsahem skupinových setkání je edukace o ADHD v dospělosti, nácvik relaxačních technik, metody efektivního plánování pro oblasti studijních či pracovních úkolů a sociálních vztahů. Vycházíme z poznatků osvědčených dlouhodobou praxí a výzkumem, a využíváme technik, které jsou zaměřeny specificky pro dospělé s ADHD. Setkání skupiny je 1x za 14 dnů. Základní balíček zahrnuje 5 skupin. Na skupině je maximálně 5 účastníků.

Jedná se o tréninkovou metodu učení mozku na základě biologické zpětné vazby, kdy se za pomoci přístroje učíte vylaďovat své mozkové vlny. Zpětná vazba je zobrazena v podobě jednoduché videohry. Pravidelný EEG biofeedback trénink přispívá u větší části klientů s ADHD k lepší regulaci nálad, zlepšení kvality spánku, zmírnění fyzického a psychického napětí, zlepšení koncentrace. Míra pociťovaných změn je však velmi individuální. Pro účinnost tréninku je nutné absolvovat pravidelně, bez delšího přerušení, minimálně 10 sezení. Významné a udržitelné zlepšení je možné očekávat až po 20 a více sezeních.

Mindfulness (všímavost) je forma mentálního tréninku, kde si záměrně uvědomujete, co a proč právě děláte a cíleně toto dění pozorujete. Věnováním se mindfulness a jeho technikám rozvíjíte pozornost k sobě samému, nehodnotící a neposuzující přístup k věcem, lidem, ale i pocitům a myšlenkám. Učíte se si všímat svých emočních i myšlenkových vzorců, empatii k sobě a k druhým, zdravému odstupu od problémů a jejich zvládání. Stejně jako každé cvičení i mindfulness vyžaduje pravidelnost. Jde o 8 online hodinových setkání v průběhu 8 týdnů.

Kognitivní trénink spočívá v posilování kognitivních funkcí, tzn. myšlenkových procesů, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se, řešit problémy. Jedná se zejména o posilování kapacity pracovní paměti a pozornosti. Konkrétní metodou je počítačový program, s kterým pracujete doma, zpravidla 3x týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Trenér s Vámi na vstupní konzultaci vypracuje individuální plán. Součástí je podpora při plánování denního režimu a pracovních i osobních aktivit. Základní balíček obsahuje vstupní a závěrečné sezení, 3 online konzultace v průběhu, tréninkový program. Možné je také využít samostatné konzultace k dennímu režimu, bez kognitivního tréninku.

Poradenství k profesním a studijním předpokladům: Součástí je série dotazníkových testů, zaměřených především na profesní charakteristiky, styly jednání, motivaci k výkonu a strukturu inteligence. Testování je v rozsahu 2-3 hodin. Poté s Vámi specializovaný psycholog zkonzultuje výsledky, Vaši individuální situaci a možnosti dalšího profesního směřování. Jedná se o 1-2 konzultace dle Vašich potřeb.

Testování slouží ke zjištění přítomnosti a míry specifických poruch učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Celé sezení trvá 3 hodiny a obsahuje vyhodnocení a zkonzultování výsledků.

Poradenství zahrnuje 1 konzultaci s nutričním terapeutem a vypracování individuálního jídelníčku.