• Nepozorní?

  Tyto stránky jsou věnované lidem, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozorností s hyperaktivitou či bez hyperaktivity) nebo zažívají podobné potíže, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Necháte se snadno vyrušit, např. hlukem z ulice, hudbou v místnosti? Máte potíže s dokončováním úkolů? Často děláte více věcí najednou, berete si více úkolů a nestíháte je dokončovat? Máte v hlavě "proud myšlenek"? Cítíte se neklidní, jednáte unáhleně? Pokud máte pocit, že se Vás uvedené týká, neznamená to ještě, že trpíte ADHD, doporučujeme ale číst dál.

 • Dětská porucha?

  Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby – hyperaktivní jedinec už nepadá ze židle, nepředbíhá ve frontě na oběd, ani nevbíhá bez rozhlédnutí do vozovky. Může však pociťovat velký vnitřní neklid, pohrávat si s prsty, tužkou apod., často ztrácí své věci (mobil, diář, peněženku, klíče…), zapomíná na domluvené schůzky nebo na ně přichází pozdě, zadané úkoly odkládá nebo zapomíná, je pro něj obtížné udržet si ve věcech i životě pořádek, rád se vrhá do nových věcí a často se mu jich pak nakupí tolik, že nestíhá a obtížně dokončuje započaté úkoly.
 • Co s tím?

  Lidé s ADHD mohou cítit, že jejich výkon neodpovídá jejich schopnostem, mohou opakovaně selhávat ve vztazích, v zaměstnání i ve studiu. Mohou si připadat v životě neúspěšní. Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD může žít spokojený plnohodnotný život.
 • 1
 • 2
 • 3
 • All
 • Adhd
 • Svépomocné
 • Diagnostika
 • Terapie
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Co je ADHD

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastech mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním
  Read More
   /
  • Adhd
 • Co můžete udělat

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.
  Read More
   /
  • Svépomocné
  • /
  • Adhd
 • Diagnostika

  Diagnózu ADHD lze stanovit dle kritérií amerického psychiatrického manuálu DSM-5. V DSM-5 je zohledněna možnost proměny symptomů ADHD v čase a rozlišuje se dle aktuálně převládající symptomatiky.
  Read More
   /
  • Diagnostika
  • /
  • Adhd
 • Terapie

  Porucha pozornosti s hyperaktivitou i bez je dána odlišným fungováním CNS a není plně vyléčitelná. Existují ovšem postupy, které mohou symptomy této poruchy potlačit natolik, že jedinec s ADHD/ADD může žít spokojený plnohodnotný život.Odborníci se shodují na tom, že nejúčinnější je komplexní přístup.
  Read More
   /
  • Terapie
  • /
  • Adhd

Orientační dotazník ADHD

Pozorujete na sobě např. v práci časté výkonnostní výkyvy? Často něco ztrácíte nebo zapomínáte? Následující test Vám napoví, jestli netrpíte ADHD.

Vyberte prosím odpověď, která vystihuje nejlépe Vaše chování v posledních
6 měsících
– ať už doma, v práci nebo s přáteli. Zeptejte se rodičů, zda-li jste měli v dětství tyto obtíže a do jaké míry Vám to vadilo ve škole nebo doma. Nebo si v současnosti někdo z Vašich známých všiml, že trpíte těmito obtížemi a řekl Vám to.

Tento dotazník je určen pro osoby starší 18 let.

VYHODNOCENÍ: Sečtěte počet bodů. Čtyři nebo více bodů naznačuje, že trpíte poruchou, kterou lékaři popisují jako ADHD (porucha aktivity a pozornosti). Proto prosím vyhledejte pomoc lékaře.

UPOZORNĚNÍ: Tento test je pouze orientační, pro stanovení diagnózy ADHD je nutné vyšetření u odborníka na uvedenou diagnózu.

K podezření na tuto poruchu může vést také informace, že vám v dětském věku někdo (např. učitel, psycholog, výchovný poradce, pediatr, neurolog, psychiatr) vyslovil podezření na lehkou mozkovou dysfunkci, lehkou dětskou encefalopatii (LMD, LDE) nebo že si ve škole opakovaně stěžovali na vaši hyperaktivitu, vyrušování, neklid nebo nepozornost.

Dotazník

 • Potíže dokončovat detaily +

  Jak často máte problémy dokončit poslední detaily nějakého projektu,přestože ty obtížné části jste již zvládli?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Potíže dát věci do pořádku +

  Jak často máte potíže dát věci do pořádku, když máte udělat úkol, který vyžaduje organizaci?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Zapomínání +

  Jak často máte problém zapamatovat si události nebo povinnosti?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (1 bod)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Oddalování úkolů +

  Máte-li úkol, který vyžaduje hodně přemýšlení, jak často se ho snažíte oddálit?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Neposednost +

  Jak často jste neposední, kroutíte rukama nebo nohama, když sedíte dlouhou dobu?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • Hyperaktivita +

  Jak často se cítíte příliš aktivní a nucen/a dělat věci jako byste byl/a řízen/a motorem?

  nikdy (0 bodů)
  zřídka (0 bodů)
  někdy (0 bodů)
  často (1 bod)
  velmi často (1 bod)
 • 1

Co nabízíme

 • Vstupní vyšetření a program
 • Skupinová setkání
 • EEG biofeedback
 • Mindfulness
 • Kognitivní trénink
 • Profesní a studijní poradenství
 • Testování na SPU
 • Nutriční poradenství

V současné době je kapacita vyšetření zcela naplněna, nové klienty nyní nemůžeme přijímat. Děkujeme za pochopení. O změnách Vás budeme informovat na těchto stránkách. Pokud jste absolvovali vyšetření na ADHD v dospělosti u psychiatra nebo klinického psychologa jinde, kontaktujte nás.

Klientům poskytujeme placené služby. Pro bližší informace a objednání nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vstupní vyšetření v našem programu je psychologické diagnostické vyšetření na ADHD v dospělosti, cílené na posouzení závažnosti potíží a doporučení k další péči dle Vašich individuálních potřeb. Vyšetření je vedeno klinickým psychologem. S výsledky vyšetření Vás psycholog seznámí na místě, písemná zpráva není součástí, vyhotovujeme ji pouze na vyžádání psychiatra. Vyšetření trvá 2-3 hodiny a jeho absolvování je předpokladem pro využití dalších služeb: skupinová setkání, EEG biofeedback, mindfulness, trénink kognitivních funkcí a denní režim, poradenství k profesním a studijním předpokladům, testování na specifické poruchy učení v dospělosti, nutriční poradenství.


Obsahem skupinových setkání je edukace o ADHD v dospělosti, nácvik relaxačních technik, metody efektivního plánování pro oblasti studijních či pracovních úkolů a sociálních vztahů. Vycházíme z poznatků osvědčených dlouhodobou praxí a výzkumem, a využíváme technik, které jsou zaměřeny specificky pro dospělé s ADHD. Setkání skupiny je 1x za 14 dnů. Základní balíček zahrnuje 5 skupin. Na skupině je maximálně 5 účastníků.

Jedná se o tréninkovou metodu učení mozku na základě biologické zpětné vazby, kdy se za pomoci přístroje učíte vylaďovat své mozkové vlny. Zpětná vazba je zobrazena v podobě jednoduché videohry. Pravidelný EEG biofeedback trénink přispívá u větší části klientů s ADHD k lepší regulaci nálad, zlepšení kvality spánku, zmírnění fyzického a psychického napětí, zlepšení koncentrace. Míra pociťovaných změn je však velmi individuální. Pro účinnost tréninku je nutné absolvovat pravidelně, bez delšího přerušení, minimálně 10 sezení. Významné a udržitelné zlepšení je možné očekávat až po 20 a více sezeních.

Mindfulness (všímavost) je forma mentálního tréninku, kde si záměrně uvědomujete, co a proč právě děláte a cíleně toto dění pozorujete. Věnováním se mindfulness a jeho technikám rozvíjíte pozornost k sobě samému, nehodnotící a neposuzující přístup k věcem, lidem, ale i pocitům a myšlenkám. Učíte se si všímat svých emočních i myšlenkových vzorců, empatii k sobě a k druhým, zdravému odstupu od problémů a jejich zvládání. Stejně jako každé cvičení i mindfulness vyžaduje pravidelnost. Jde o 8 online hodinových setkání v průběhu 8 týdnů.

Kognitivní trénink spočívá v posilování kognitivních funkcí, tzn. myšlenkových procesů, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se, řešit problémy. Jedná se zejména o posilování kapacity pracovní paměti a pozornosti. Konkrétní metodou je počítačový program, s kterým pracujete doma, zpravidla 3x týdně, minimálně po dobu 4 týdnů. Trenér s Vámi na vstupní konzultaci vypracuje individuální plán. Součástí je podpora při plánování denního režimu a pracovních i osobních aktivit. Základní balíček obsahuje vstupní a závěrečné sezení, 3 online konzultace v průběhu, tréninkový program. Možné je také využít samostatné konzultace k dennímu režimu, bez kognitivního tréninku.

Poradenství k profesním a studijním předpokladům: Součástí je série dotazníkových testů, zaměřených především na profesní charakteristiky, styly jednání, motivaci k výkonu a strukturu inteligence. Testování je v rozsahu 2-3 hodin. Poté s Vámi specializovaný psycholog zkonzultuje výsledky, Vaši individuální situaci a možnosti dalšího profesního směřování. Jedná se o 1-2 konzultace dle Vašich potřeb.

Testování slouží ke zjištění přítomnosti a míry specifických poruch učení jako je např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie apod. Celé sezení trvá 3 hodiny a obsahuje vyhodnocení a zkonzultování výsledků.

Poradenství zahrnuje 1 konzultaci s nutričním terapeutem a vypracování individuálního jídelníčku.