Komplexní program pro dospělé s ADHD

  • Vytisknout

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_134/0008190

Grantová podpora 1.8. 2018 - 31. 7. 2020.

Program zahrnuje psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD - skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, EEG biofeedback.

Všechny služby jsou pro klienty v projektu zdarma. Klient absolvuje 40 hodin podpory.