Terapie

  • Vytisknout

Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější, tím může být úspěšnější. Míra obtíží je u každého člověka jiná, každý má individuální potřeby, tomu by měl být přizpůsoben i stupeň péče.

Honza (34): „Léčím se už rok a půl na psychiatrii, beru léky... Víc než rok taky dělám relaxace. Uklidnil jsem se, nejsem tak urputnej, jsem daleko míň ADHD, než jsem byl před rokem, nechávám věci víc volně plynout, běžný věci pro mě nejsou tak stresující jako dřív.“

FARMAKOTERAPIE

V některých lehčích případech ADHD nebývá medikace nutná, postačí nefarmakologické intervence. Náš známý český psycholog Mertin však upozorňuje, že tak jako v USA bývá Ritalin (lék používaný k léčbě ADHD - viz dále) nadužíván, u nás se často medikace nedostává ani k těm, kteří by na ni reagovali pozitivně. Někteří pacienti mají také nepříjemný pocit z toho, že by podváděli, švindlovali, užívali jakýsi doping, kdyby užívali léky pomáhající jim lépe se soustředit.

V České republice je možno předepsat na zmírnění symptomů ADHD několik preparátů - jedná se buď o stimulancia Ritalin a Concerta (u obou je účinnou látkou metylfenidát - v případě Concerty postupně uvolňovaný v průběhu dne), nebo přípravky s účinnou látkou atomoxetin. V současné době je v ČR k dispozici několik generik - Strattera, Atofab, Atominex, Atomoxetin, Aurodehade, Bitixen, ovlivňující aktivitu noradrenalinu a dopaminu. Ritalin není v ČR schválený pro léčbu ADHD u dospělých. Concertu lze podávat i u pacientů, u kterých příznaky ADHD přetrvávají do dospělosti a měli v dospívání jasný prospěch z léčby, ale prvotní zahájení léčby přípravkem Concerta u dospělých pacientů není vhodné.

Medikace pomůže zmírnění příznaků, je však třeba mít reálná očekávání - neexistuje žádná zázračná pilulka, která by zcela změnila váš život, žádný lék ADHD nevyléčí. Pouze zmírní či odstraní některé příznaky, např. upraví kvalitu pozornosti. Je třeba pracovat i terapeuticky (viz dále) a naučit se pozornost využívat, osvojit si organizační a studijní dovednosti, případně pracovat s psychickými obtížemi vzniklými na podkladě ADHD. Užívání léků také klade velké nároky na disciplínu pacienta, což pro lidi s ADHD může představovat značný problém.

PSYCHOTERAPIE ADHD

Jako nejefektivnější se v léčbě ADHD ukazuje kombinovaná intervence (psychoterapie, medikace, úprava životního stylu a prostředí). Ke zlepšení potíží ADHD se z psychoterapeutických směrů hodí nejlépe KBT (kognitivně behaviorální terapie), která používá nácvik vhodných vzorců chování. Ukazuje se také, že je přínosné pracovat ve skupině.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický směr, v němž terapeut prostřednictvím rozhovoru pomáhá klientovi, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání. Bývá poměrně krátkodobá, zaměřuje se především na přítomnost a na konkrétní problémy, na to, co je pozorovatelné a vědomé, stanovuje si funkční cíle. Směřuje k soběstačnosti klienta, který procvičováním získává dovednosti, zvládá situace a zvyšuje si pocit vlastní kompetence. Podmínkou je otevřená aktivní spolupráce terapeuta a klienta. Pro klienty s ADHD se doporučuje KBT jako nejvhodnější psychoterapeutický směr, každému ovšem vyhovuje něco jiného a pomáhá-li vám psychoterapeut jiného směru, rozhodně ho neměňte.

PODPŮRNÉ METODY

Koučing

Koučing je poradenská metoda využívající vnitřní zdroje klienta - kouč, trenér, nedává rady ani doporučení, ale podporuje klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení. Jde o proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů.

Kognitivní trénink

Kognitivní trénink posiluje a procvičuje kognitivní funkce, k nimž patří všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat. Při diagnóze ADHD bývají právě kognitivní a exekutivní funkce narušeny, proto tento způsob práce může lidem s ADHD výrazně pomoci.

EEG biofeedback

EEG biofeedback je metoda učení mozku na základě biologické zpětné vazby - jedná se o terapii, kde se klient za pomoci přístroje učí ovládat, vylaďovat své mozkové vlny. Účinnost EEG biofeedbacku na projevy ADHD u dětí i dospělých je podložena řadou výzkumů. Terapie bývá pro klienty zajímavá, zábavná, aby však došlo k významnému a udržitelnému zlepšení, je třeba pravidelně absolvovat několik desítek sezení. Změny v každodenním životě část klientů pociťuje již po 10-15 trénincích.

Relaxace

Relaxace je stav, při němž dochází k hlubokému uvolnění a úlevě od stresu, odbourání fyzického i psychického napětí. Jednou z potíží, kterou ADHD přináší, je neschopnost efektivně odpočívat. Relaxace je tedy výborným prostředkem k odpočinku a regeneraci. K nejrozšířenějším metodám relaxace patří poslech relaxační hudby, dechová cvičení, kresba mandal, Jacobsonova progresivní svalová relaxace či autogenní trénink. V případě ADHD se osvědčuje spíše kratší a řízená relaxace. Výzkumy z posledních let také potvrzují pozitivní efekt mindfulness cvičení.